itme

İtme Nedir?

Hareket eden bir cismi ileri doğru ite­rek devinim kazandırma. İtme ile İlgili İlk Araştırmalar Üst Yontma taş devrinde ilk insanlar, mızrak atmada kullanılan, Ren boynu­zu ya da fildişinden araçlar olan iti­ciler yaptılar; bunlar, çoğunlukla Ta­rih öncesi sanat yapıtlarının en güzel örnekleri arasında yer alan oyma hay­van figürleriyle süslüydü. XVII. yy. sonlarında gemi iticileriyle UgUi ilk […]