İustinianos

Bizans İmparatoru İustinianos I Kimdir?

Bizans imparatoru (Üsküp, Yugoslav­ya, 482-İstanbul, 565). Basit bir çiftçinin oğlu olan İustinia­nos, kendisinden sonra yerine geçme­sini isteyen amcası İustinos I tarafın­dan evlat edinildi. 527’den 565’e ka­dar Doğu Roma imparatoru olan İus­tinianos I, sorumlulukları paylaşma örneği göstererek, karısı Theodora’yı siyasal işlere ortak etti, kadınlar üs­tünde büyük bir etkinlik uygulayan Ki­lise, bu olayı kendisi için yararlı bul­du. […]