iyonlaşma

İyon ve İyonlaşma Nedir? Nasıl Yapılır?

Bir ya da daha çok elektron almış ya da yitirmiş atom ya da atom küme­sine iyon, iyonların oluşmasma da iyonlaşma denir. 1832’de Faraday, bazı sulu çözeltile­rin, içlerinde kimyasal tepkimelere yol açan elektrik akımını ilettiklerini saptadı. 1887’de Arrhenius, ünlü ku­ramında, olayı şöyle açıkladı: Elektro­lit olarak adlandırılan bazı çözeltiler, yani suda çözündürülmüş asitler, baz­lar ve tuzlar, iyon […]