izlenimcilik

İzlenimcilik Nedir? İzlenimciler Kimlerdir?

Sanatçının doğadan edindiği izlenim­leri dolaysız olarak yansıtmasma da­yanan sanat akımı. XIX. yy’da ortaya çıkan resimde izle­nimcilik (empresyonizm) hareketi ger­çek bir sanat devrimi sayılır. XIX. yy’ın başlarında, Seme ırmağı halicin­de su ve ışığın yarattığı atmosferden etkilenen birkaç ressam, atölye çalış­ması ile işlenen motifin dolaysız yol­dan anlatılmasına dayanan çalışma­yı birbirinden ayırdılar. Bonington, Huet, Delacroix ve hatta Corot […]