izomerlik

izomerlik Nedir?

Farklı kimyasal ya da fiziksel özellik­te olan ama kimyasal çözümlemeleri aynı yüzdelik bileşimi (aynı kaba for­mül) sağlayan bileşiklerin (izomer) özelliği. “Eşit parçalardan oluşmuş” anlamı­na gelen izomer sözcüğü 1831’de j.J. Berzelius (1779-1848) tarafmdan or­taya atılmıştır. Birçok izomerlik, organik kimyayı ilgilendirir. Yer İzomerliği Ve İşlevsel İzomerlik Yer izomerliği söz konusu olduğunda, iki izomer ancak bir kökün ya […]