izotop

İzotop Nedir? Ayrılması ve Kullanım Alanları

Atomları eşit sayıda elektron ve eşit sayıda proton içeren, ama çekirdek­lerindeki nötron sayıları farklı olan maddeler. Aynı maddenin iki izotopu, aynı kim­yasal simgeyle betimlenir; atom nu­maraları aynıdır (yani eşit elektron sayısı), ama kütle sayıları (proton sayısı + nötron sayısı) farklıdır. Ad­landırılmalarında kullanılan da bu kütle sayısıdır; sözgelimi, kütle sayı­ları 12,13 ve 14 olan karbonun doğal […]