Jansenius

Jansenius Kimdir? Janseniusçuluk Nedir?

jansenius’un ve izleyicilerinin öğreti­si. Bir Tanrı bilim Tartışması Janseniusçuluk, önce, Trento Konsili’nin (1545-1563) kararlarına ilişkin bir Tanrı bilim tartışması olarak başladı. Bu kararlarda, Reform hareketinin önemle üstünde durduğu özgürlük ve Tanrı’nın lütfü sorunu ele alınmıştı. Din uluları, konsilde, özgürlüğün ger­çek olarak kullanılmasının Tanrı lüt- funun gerekli kıldığı bir şey olduğunu ileri sürmüşler, ama aradaki ilişkile­ri […]