jeofizik

Jeofizik Nedir?

Yer’in yüzeyinde ve derinliklerinde gerçekleşen bütün fiziksel olayları in­celeyen bilim dalı (yerfiziği de denir). Yer, kesikliklerle birbirinden ayrılan eş merkezli bir küreler dizisi olarak ta­nımlanabilir. En dıştaki örtü, hafif bir basınçla ve içerdiği maddelerin çok ender olmasıyla nitelenen atmosfer­dir. Bu. dış jeofiziğin ve meteoroloji­nin inceleme konusunu oluşturur; doğrudan gözlenebilir, ama sonda ba­lonları ve uydular yardımıyla […]