jeoloji

Jeoloji Nedir? Tarihi ve Dalları

Yer’i inceleyen bilim dalı (yerbilim de denir). Amacı, günümüzdeki duru­muyla Yer’i tanımak ve gezegenimizin tarihini ortaya koymaktır. Önceleri insanın çevresine duyduğu ilgiyle ve felsefi uğraşlarla başlayan jeoloji, enerji ve hammadde gereksi­nimi giderek dev boyutlara ulaşan sa­nayi toplumuyla birlikte gelişti, jeoloji uzmanı, Yer’in tarihi boyunca gözlenen coğrafi sınırların değişiklik­leri, depremler, yaşam biçimlerinin doğmaları ve evrimler, iklimler, […]