Judo

Judo ve Karate Nedir? Doğuşu, Yaygınlaşması ve Tekniği

Japon kökenli dövüş sporları. Judonun Doğuşu Bir dövüş tekniği olduğu kadar bir dö­vüş öğretisi de olan judo (japonca ju “çevik” ve do“yöntem”den), kaynak­landığı jiujitsu (japonca aslı jujitsu’dur) gibi çıplak elle yapılır ve savun­ma durumunda olduğu kadar, hücum durumunda da güce karşı, bilimsel olarak, çevikliği kullanır. Kurucusu jigoro Kano’ya (1860-1938) göre, judo fiziksel ve zihinsel bir […]