Kabe

Kabe Hakkında Bilgi

Arabistan’m Mekke kentindeki en eski kutsal yapı. Kabe’nin Tarihi Müslümanların hacı olabilmek için “tavaf ettikleri”, Beytullah (Allah’ın evi) olarak da adlandırılan Kâbe’nin ne zaman ve kimler tarafından yapıl­dığı konusunda çeşitli söylenceler ve inançlar vardır. İslâm inancı, Kur’an’da Kâbe temellerinin İbrahim peygamber ile oğlu İsmail peygam­ber zamanında atıldığını bildirir. İb­rahim peygamber, düşünde emrolunduğu gibi, oğlunu, kurban […]