kadmiyum

Kadmiyum Hakkında Bilgi

Atom numarası Z = 48, atom ağırlığı M=112,40, simgesi Cd olan element. Eskiden, Thebai yakınlarındaki Yu­nan sitesi olan Kadmeia’daki (adı da buradan gelir) çinko oksitten (kala­min) elde edilen kadmiyumu 1808’de Pontin buldu ve 1817’de F. Stromeyer (1776-1835) hazırladı. Çok az bulunan ve ticari açıdan pek önem taşımayan maden filizi grinokit bir sülfürdür (Cd S). Kadmiyum […]