kafatası

Kafatası Ölçümü Nedir?

İnsan kafatasını ölçmeyi sağlayan teknikler bütünü (kraniyometri de denir). Kafatası ölçümünün, biçimleri bozul­muş kafataslarının incelenmesinden doğduğu sanılır. 1625’te insan kafa­tası üstüne ölçümler yapmış olan Adrien Van den Spieghel bu arada iki şa­kak arasındaki enine çapı da ölçtü. XVII. yy’da Daubenton, insana göre alt yapılı olan memelilerde artkafa de­liğinin durumundaki değişiklikleri ay­dınlattı. Daha duyarlı açı ölçümleri yapan […]

Kafatası Nedir? Evrimi Nasıldır?

Omurgalıların kafa iskeleti. Beynin, içinde yer aldığı kafa kemik­leri bütünü olan kafatasının embriyo gelişmesi sırasındaki oluşumunun ilk evresi, iki çift kıkırdak parçasının (gözlerin düzeyinde ve omurilik baş­langıcının her iki yanında) ortaya çık­masıdır. Bu dört parça, bir taban pla­kası biçiminde birbirine kaynayarak birleşirken, duyu organlarını koruyan burun, göz ve işitmeyle ilgili üç çift kı­kırdak kapsülü de […]