kalay

Kalayın Fiziksel Kimyasal Özellikleri ve Alışımları

Kalaydan yapılmış bir tabak Atom numarası Z = 50, atom ağırlığı M =118,69, simgesi Sn olan ve ele­mentleri sınıflandırma çizelgesinin IV-b sütununda yer alan element. Doğal kalay, atom ağırlıkları 112 ve 124 olan izotoplardan oluşur. Kalayı ham olarak bulmak olasıdır (Afrika’ da ve Sibirya’da), ama daha çok, Sn02 formüllü bir maden filizi olan kasiterit biçiminde […]