kaledonyen hareketler

Kaledonyen Hareketleri Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Birinci Zaman’ın (Paleozoyik) iki bö­lümünde gerçekleşen ve Silüryen’in sonunda doruk noktasına ulaşan jeo­lojik hareketler. KALEDONYEN HAREKETLERİN ÖZELLİKLERİ Avrupa, Sibirya, Kuzey Amerika ve Grönland’dan oluşan kıta bütününün kuzeyini etkileyen Kaledonyen hare­ketler, güneye doğru uzanarak Ural- lar, Apalaşlar, Orta Asya ve Orta Avrapa’ya yayıldılar; buralarda Her- sınyen dağoluşla yeniden harekete geçtiler. Kaledonyen hareketler, Av­rupa’da, Hebrides kalkanım (İngilte­re’nin […]