kalıtım

Kalıtım Nedir? Soyaçekim ve Başat ve Çekinik Genler

Bir canlının morfoloji, eğilim, yetenek gibi özelliklerinin döllenme sırasında dişi ve erkek kromozomlarıyla kuşak­tan kuşağa aktarılması. Kromozomlara kayıtlı ya da kayıtsız olan aktarılabilir özelliklerin tümü, kalıtımsal bütünü oluşturur. Gen, ka­lıtımsal öğe denen, belli bir özellikten sorumlu kalıtımsal birimdir. Kökenler: Soyaçekim Eski doğacı, hekim ve felsefecilerin karışık bir kalıtım anlayışları vardı. Kalıtımı, soyaçekim olarak adlandırı­lan ve […]