kalsiyum

Kalsiyum Hakkında Bilgi

Atom numarası Z = 20, atom ağırlığı M = 40,08, simgesi Ca olan element. Toprak alkaliler arasmda yer alan kalsiyum 1808’de Davy tarafından, ardından da daha çok miktarda Mois- san tarafından arı olarak elde edil­di. Yerkabuğunda çok bol bulunan kalsi­yum, litosferin % 3,4’ünü oluşturur. Karbonat halinde kalsit (ya da İzlan­da spatı), aragonit ve dolomide; sül­fat […]