kandil

Müslümanların kandil gecelerinde neler yaptıklarını aile büyüklerinize…

Müslümanların kandil gecelerinde neler yaptıklarını aile büyüklerinize sorarak öğreniniz. Geleneklerimizden gelen dinimizce önemli ve kutsal sayılan belirli gecelerimiz vardır. Bunlara kandil geceleri adı verilmiştir. Dinimizde önemli sayılan gecelerimiz vardır. Bu gecelerin önemi, o gecelerde gerçekleşen veya gerçekleştiğine inanılan bazı olaylardan kaynaklanır. Ayrıca bu gecelerde minarelerde kandiller yakılır. O nedenle bu gecelere “kandil geceleri” de denir.