karagöz

Karagöz Nedir? Tarihi Karakterler Bölümleri Dil Ve Analatım

Karagöz arkadan aydınlatılan saydam figürle­rin gerili perdeye yansıtılarak oyna­tılmasına dayanan geleneksel Türk gösteri sanatı (oyuna adım veren Ka­ragöz, iki ana kişiden birinin adıdır). KARAGÖZÜN TARİHÇESİ Karagözün ne zaman ve nerede doğ­duğu konusunda, çeşitli araştırmacı­ların farklı düşünceler öne sürdüğü görülmektedir. İslam bilginlerinden Gazzali, Muhiddin-i Arabi > vb ’nin yapıtlarında, karagöz oyunu üstüne bilgilere Taşlanmaktadır. XIII. yy’a […]