Karl Jaspers

Karl Jaspers Kimdir? Hayatı ve Başlıca Eserleri

Alman felsefecisi (Oldenburg, 1883 – Basel, 1969). Bilim adamı olarak yetişen Karl Jaspers, Allgemeine Psychopathologie (Genel Psikopatoloji, 1913) adlı kita­bıyla kendini tanıttı ve bu yapıtında pozitivizmin savlarına karşı çıktı, jaspers’e göre, evrensel olarak geçer­li bir bilgi ortaya koyma, olayların be­lirsiz yanlarını anlaşılabilir şeyler ha­line getirme ve bilginin birliğini kur­ma amacı güden bilim, bu başarıyı gösterememiştir. […]