Karl XII

Karl XII (Demirbaş Şarl) Hayatı ve Krallık Dönemi

Karl XII İsveç kralı (Stockholm, 1682 – Fredrikstad. 1718). Kari XI’in oğlu Kari XII ya da Demir­baş Şarl, 1697’de on beş yaşmdayken kral oldu. Babası bir hükümet darbe­siyle mutlak bir monarşi kurmuş, ye­ni bir toprak dağıtımıyla soyluları ken­dine bağlı kılmıştı. Dış tehlikelere kar­şı İsveç İmparatorluğunun Baltık de­nizi çevresindeki bütünlüğünü ancak böyle sağlayabiliyordu. Gerçekten de, yalnızca […]