Karşıt Madde

Karşıt Madde Nedir?

Maddedeki taneciklere denk düşen karşıt taneciklere Karşıt Madde denir. Madde, nasıl negatif elektronlar, pro­tonlar ve nötronlardan oluşuyorsa, karşıt madde de pozitif’elektronlar, karşıt protonlar ve karşıt nötronlar­dan oluşur. Doğada karşılaşılan her taneciğe, denk düştüğü tanecikle, ay­nı kütlede, aynı ortalama yaşamda, ama bir işaretle donatılmış bütün ger­çek büyüklükler için karşıt bir işaret­le (elektrik yükü ya da spin) […]