Kasım Ağa

Türk Mimarı Kasım Ağa Hayatı

Türk Mimarı Kasım Ağa(Avlonya Sancağı’nda Arnavut Belgrad’ı, İstanbul, 1659). Yaşlılığında Koca Mimar diye anılan Kasım Ağa, İstanbul’a devşirme ola­rak geldi. Çeşitli görevlerden sonra Hasbahçe’de görev yaptı. Kasım Ağa’ nın, mimarlığı, Davut Ağa’dan öğren­diği sanılmaktadır. Adını duyurduğu ilk işi,Dikilitaş’taki Valide Sultan Hamamı’nın onaranıdır (1597). 1623’te Haşan Ağa’nın ölümü üzerine başmimar olan Kasım Ağa, mimarlığından çok saray […]