Kaşkarlı Mahmut

Kaşkarlı Mahmut’un Hayatı ve Divanü Lügati’t-Türk

Türk dil bilgini Kaşkarlı Mahmut (XI.yy’ın ikinci yarısı). Asıl adı Mahmud bin Hüseyin bin Muhammed olan Kaşgarlı Mahmud’un yaşamı konusunda bilinenler çok sı­nırlıdır. Kendi anlatımıyla, babası “Türklerin en akıcı konuşanlarından, en açık anlayanlarından ve soyca en ileride bulunanlarından” Barsganlı Hüseyin’dir. Çok iyi bir eğitim gördü­ğü, İslam bilgilerinin yanı sıra, XI.yy’ın Türklük dünyasını inceleyip öğrendiği, Divanü […]