Kâtip Çelebi

Katip Çelebi Hayatı ve Başlıca Eserlerinin Özellikleri

Türk bilgini (İstanbul, 1609-İstanbul 1657). Asıl adı Mustafa olan ve Hacı Halife, Hacı Kalfa adlarıyla da tanınan Kâ­tip Çelebi, 1620’de babasıyla birlikte Tercan seferine, 1626’da da Bağdat seferine katıldı.Dönüşünde (1627) sü­vari mukabelecisi (askerlik yoklama­sını yapan kimse) oldu. İstanbul’a ge­lerek Kadızade’nin derslerini izledi (1628-1629). Hüsrev Paşa ile Hemedan ve Bağdat seferlerinde bulunarak ordu defterlerini .tuttu. Başta […]