Katoliklik

Katoliklik Nedir? Hıristiyanlığın İki Mezhebe Ayrılması

Katoliklik, İsa’nın, havarisi Aziz Petrus’a aktar­mış olduğu yetkilerin kalıtçısı sayılan papayı dinsel başkan olarak kabul eden Hıristiyan mezhebi. Ortodoks ve değişik Protestan mez­hepleriyle birlikte günümüzde Hıris­tiyanlığın başlıca kiliselerinden biri­ni oluşturan Katolik Kilisesi’ne yaklaşık 660 milyon Katolik bağlıdır. Yaklaşık bin yü boyunca Hıristiyanlık tarihi Katoliklik tarihiyle iç içeydi. Hı­ristiyan Kilisesi’ndeki ayrılık ilk ola­rak Xl.yy’ın ortalarına doğru […]