Kayak

Kayak Nedir? Üslup ve Teknikleri

Kayak, Kar ya da su üstünde kaymak için ayağa takılan araç ve bu aracı kulla­narak yapılan spor dalı. Çok eski çağlardan beri Kuzey Avru­pa ilkel topluluklarının bir yolculuk aracı olarak kullandıkları kayak, Av­rupa’ya XIX. yy. sonlarında yayıldı ve gitgide daha çok beğenilen, heyecan­lı spor dallarından biri durumuna gel­di. İlk kayak yarışları 1877’de Norveç’ te mukavemet […]