Kazakistan

Kazakistan Coğrafyası Tarihi ve Ekonomisi

Asya’da cumhuriyet. Batıdaki Hazar Denizi ile Çin sınırındaki Altay dağ­ları ve Sibirya ovasının güney kenarı ile Orta Asya cumhuriyetlerinin ku­zeyinin arasında. Coğrafya Kazakistan toprakları, merkezinde yer alan eski dağın çevresinde (Kazak eşiği) toplanmıştır. 300 m’den 1 500 m’ye yükselen bu billursu sırt, ku­zeyde Batı Sibirya’ya, güneyde Arabistan-Hazar çöküntüsüne doğru al­çalır, Ural’dan Altay’a, batıdan doğu­ya doğru […]