Kenan Evren

Kenan Evren Hayatı ve Cumhurbaşkanlığı

Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci cumhurbaşkanı (Alaşehir, 1918). inhisarlar İdaresi memurlarından Hayrullah Bey ile Naciye Hanım’ın oğlu olan Kenan Evren, Alaşehir’de başladığı ilk öğrenimini Manisa, Ba­lıkesir ve İstanbul’da sürdürdükten sonra, orta öğrenimini, Maltepe As­kerî Lisesi’nde tamamladı. 1936 yı­lında girdiği Harp Okulu’nu 1938’de bitirdi; Topçu Atış Okulu’ndaki öğ­renimini de 1940 yılında tamamladı. Kara Kuvvetleri’nin küçük komuta görevlerinde […]