Kenan Evren Hayatı ve Cumhurbaşkanlığı

Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci cumhurbaşkanı (Alaşehir, 1918). inhisarlar İdaresi memurlarından Hayrullah Bey ile Naciye Hanım’ın oğlu olan Kenan Evren, Alaşehir’de başladığı ilk öğrenimini Manisa, Ba­lıkesir ve İstanbul’da sürdürdükten sonra, orta öğrenimini, Maltepe As­kerî Lisesi’nde tamamladı. 1936 yı­lında girdiği Harp Okulu’nu 1938’de bitirdi; Topçu Atış Okulu’ndaki öğ­renimini de 1940 yılında tamamladı. Kara Kuvvetleri’nin küçük komuta görevlerinde bulunduktan sonra, 1946’da Harp Akademisi’ne girerek, 1949’da kurmay oldu. Genelkurmay Eğitim Şubesi Kısım Amirliği, 1. Or­du Harekât Başkan Yardımcılığı, Ka­ra Harp Akademisi’nde öğretmenlik, 9. Kore Türk Tugayı’nda önce Hare­kât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, sonra Kurmay Başkanlığı, yurda dönüşün­de Ordudonatım Okulu Kurmay Baş­kanlığı, 2. Ordu Harekât Eğitim Baş­kanlığı, 227. Piyade Alay Komutanlı­ğı, 9. Kolordu Kurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Okullar Daire Baş­kanlığı görevlerinde bulundu. 1964’te tuğgeneral olan Kenan Ev­ren, bu rütbedeyken de Kara Kuvvet­leri Komutanlığı Okullar Daire Baş­kanlığı görevini sürdürdü. 1967’de tümgeneralliğe yükselerek, 58. Er Eğitim Tümen Komutanlığı ve 2. Or­du Kurmay Başkanlığı yaptı. 1970’te yükseldiği korgeneral rütbesindeyken, 11. Kolordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Denetleme Kurulu Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı gö­revlerinde bulundu; 1974’te orgene­ral oldu. Orgeneral rütbesiyle Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı göre­vini! bir’yıl| daha sürdüren Kenan Ev­ren, 1975’te Genelkurmay İkinci Baş­kanlığına getirildi. Bu görevden son­ra Ege Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yaptı. 7 Mart 1978’de Genelkurmay Başkanlığı’na atandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 12 Eylül 1980’de, ”emir ve komuta zinciri içinde ve emirle” gerçekleştirdiği “Cumhuriyeti kollama ve koruma harekâtımdan sonra Milli Güvenlik Konseyi ve Devlet Başkanlığı görev­lerini üstlenen Kenan Evren, 7 Kasım 1982’de halk oyuna sunulan Anayasa’nın kabulüyle cumhurbaşkanı ol­du. 1983’te askerlikten emekliye ay­rılıp, 1989’da cumhurbaşkanlığı sü­resi sona erince Marmaris’e yerleşe­rek, anılarım (Kenan Evren ’in Anıla­rı, 1990-1991,14 cilt) yayınladı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.