Kenan Uygarlığı

Kenan Uygarlığı Hakkında Bilgi

Kenan ülkesinde (Akdeniz kıyısıyla  Şeria arasındaki bölge), III. binden ülkenin İbraniler tarafından fethedilmesine kadar gelişen Ibraniler öncesi uygarlığa verilen ad. Yapılan en son kazılar canlı ve dina ama çok değişik öğelerden oluşmuş ve özgünlükten yoksun bir sanatın varlığını ortaya koymuşlardır. Bir geçiş bölgesi olan Kenan ülkesi yakın çevredeki büyük Mezopotamya ve özellikle Mısır uygarlıklarından oldu­ğu kadar, çeşitli dönemlerde burayı istila […]