Kenan Uygarlığı Hakkında Bilgi

Kenan ülkesinde (Akdeniz kıyısıyla  Şeria arasındaki bölge), III. binden ülkenin İbraniler tarafından fethedilmesine kadar gelişen Ibraniler öncesi uygarlığa verilen ad. Yapılan en son kazılar canlı ve dina ama çok değişik öğelerden oluşmuş ve özgünlükten yoksun bir sanatın varlığını ortaya koymuşlardır. Bir geçiş bölgesi olan Kenan ülkesi yakın çevredeki büyük Mezopotamya ve özellikle Mısır uygarlıklarından oldu­ğu kadar, çeşitli dönemlerde burayı istila eden halklardan (sözgelimi, Hyksoslar) etkilenmiştir.

Kenan ülkesi halkı savunma amacıy­la temelde askeri olan bir mimarlık geliştirmiştir. II. binyılda oluşturulan kale kentlerin (Lakiş, Megiddo ya da Har Megadon, Taannak, Beth Shan) tuğladan yapılmış kulelerle korunan kalın duvarları ve sağlam surları var­dı. Ama çok gevşek olan siyasal iliş­kiler büyük bir devletin birliğini sağ­lamaya yeterli değildi.

Kudüs, Megiddo, Geser ve Gabaon’da su tesisleri ve önemli sanat yapıtları bulunmuştur; heykelcilik çalışmaları ancak birkaç alçak kabartmadan olu­şur. Yerel Baal’i (Resthep Mikal) tem­sil eden Beth Shan dikme taşı Mısır işgali sırasına (Tutmes ya da Tutmosis IH’ün hükümdarlık dönemi) raslar. Üstüne simgesel hayvan motifli sahnelerin yontulmuş olduğu bazalt Mi­kal dikme taşı’nda Kenan tanrısıyla hiyeroglif yazıtlar iç içedir; Balua dikmetaşı’ysa tanrıça Aştart ya da İştar’ın kendisine bir kralı tanıştırdığı yerel bir tanrıyı canlandırır; Şihan dikme taşı’mda ağaç kesen bir savaş­çı yer alır; yüksek kabartmalar yalnız­ca dört heykelden oluşur. Başlıca zen­ginlik kaynağım fildişi işlemeciliğiyle mobilyaların süslenmesinde kullanı­lan oymalı plaketler oluşturur. Dışa­rıdan satın alman birkaç örnek bir ya­na bırakılacak olursa, bu plaketlerin yerel atölyelerde yapılmış olduğu sa­nılır ve tümü de büyük bir olasılıkla İ.Ö. XIII.yy’dan kalmadırlar.Çok nite­likli, ince ve canlı olan bu sanatta, iş­lenen temaların seçimi çeşitli yaban­cı etkilerinin (Mısır, Mezopotamya, Hitit, Ege, Suriye) varlığım ortaya koymaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.