Keynes

Keynes Hayatı İktisadi Görüşleri ve Devletin Zorunlu Müdahalesi

İngiliz iktisatçısı Keynes (Cambridge, 1883-Firle! Sussex, 1946). Mali Konular Uzmanı Kendi döneminde tanınmış bir üniversite hocasının oğlu olan John Maynard Keynes. Cambridge’de, Alfred Marshall’dan ders gördü;matematik ve felsefe dallarında büyük başarı gösterdikten sonra iki yıl için İndia Office’e girdi. İktisadi sorunlara gittikçe daha fazla ilgi duyarak Cambridge’de King’s College’da iktisat dersleri verdi. 1913’te İndian Currency […]

İktisat Nedir? Tarihi ve Bilimin Gelişimi

İnsan toplumlarında malların, zengin­liklerin üretimi, dağıtımı ve tüketimiy­le ilgili olayları, işleyişlerini denetle­mek ve maddi gereksinimleri en iyi bi­çimde karşılamak için inceleyen bilim dalı. İlk İktisat Kitabı İlk iktisat kitabı, 1615’te yayımlandı: Traité de l’économie politique (İktisat Üstüne İnceleme). Yazarı, Antoine de Monchrestien’di. Deneyime dayanan bu yapıt kuramsal olmaktan çok, pra­tik bir kitaptı ve iktisadın temel […]