kirlilik

Hava toprak ve su kirliliğinin yol açabileceği olumsuz sonuçlar

Hava, toprak ve su kirliliğinin yol açabileceği olumsuz sonuçları İnternet, ansiklopedi vb. kaynaklardan araştırınız. Araştırma sonuçlarınıza göre alınabilecek önlemleri arkadaşlarınızla tartışınız. Ulaştığınız sonuçları defterinize not ediniz. Hava kirliliğinin yol açabileceği olumsuz sonuçlar Asit yağmurlarına sebep olur. Yağmur yağarken havada asılı duran kirlilik sonucu oluşmuş kirleticileri de bünyesine alarak dünyaya düşer. Her türlü canlı üzerinde olumsuz etki […]