Koral Nuri Sami

Nuri Sami Koral Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk bestecisi (Tekirdağ, 1908-İstanbul, 1990). İlköğrenimini Tekirdağ’da yaptıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girerek, Cemal Reşit Rey ve Sezai Asal’la çalıştı; viyolonsel, armoni ve kontrapunto dersleri aldı. İlk beste çalışmalarına öğrencilik yıl­larında teksesli olarak başladı. 1933’te ilk çok sesli yapıtı olan, orkest­ra için İki Türkü adlı bestesini gerçek­leştirdi. Konservatuvarı bitirdiği 1934’te de piyano için dört parça […]