Nuri Sami Koral Hayatı ve Başlıca Eserleri

Türk bestecisi (Tekirdağ, 1908-İstanbul, 1990).

İlköğrenimini Tekirdağ’da yaptıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girerek, Cemal Reşit Rey ve Sezai Asal’la çalıştı; viyolonsel, armoni ve kontrapunto dersleri aldı.

İlk beste çalışmalarına öğrencilik yıl­larında teksesli olarak başladı. 1933’te ilk çok sesli yapıtı olan, orkest­ra için İki Türkü adlı bestesini gerçek­leştirdi. Konservatuvarı bitirdiği 1934’te de piyano için dört parça yaz­dı. 1937’de Bursa Belediyesi tarafın­dan Bursa Müzikevi’ni kurmakla gö­revlendirildi. Paul Hindemith’in de ka­tıldığı bir törenle açılan bu müzikevinde üç yıl müdürlük yaptı. Bursa’da Uludağ adlı bir film için, Bursa yöre­sine ait çalgıları ve halk ezgilerini içe­ren pastoral bir orkestra müziği yaz­dı (Türkü). 1941’den sonra İstanbul’ da ilk çoksesli çocuk korosunu kurdu. Aynı zamanda Şişli Terakki Lisesi’nde uzun yıllar müzik öğretmenliği yaptı. 1944’te “Kızılırmak”, “Sabah” ve “Dans” başlıklarından oluşan Demet adlı orkestra süitini yazdı. 1954’te tamamladığı, büyük orkestra için yazılmış Beş Halk Dansı’nda beş ayrı halk oyununu sergiledi: Erzurum’dan Bar; Trakya’dan Karşılama; Kütahya’dan Kadın Oyun Havası; Ege’den Ağır Zeybek: İzmir’den Oyun Havası. (Bir bankanın düzenlediği uluslararası yarışmada birincilik almış olan bu yapıtın iki piyano için düzenlemesi de vardır.)
Nuri Sami Koral’m yapıtları, Türk halk müziğinin temel öğelerinden kaynaklanır. Besteci halk oyunlarındaki renk ve ritmi yumuşak bir armoniyle dokumuştur; müziği kolay anlaşılabilir modal yapıda ve yalın bir anlatım içinde sunar. Ayrıca bando müziği alanında birçok çalışma yapmış ve senfonik bando yapıtları da gerçekleştirmiş olan Nuri Sami Koral, 1959’da Libya kralının ülkemizi ziyareti nedeniyle Dışişleri Bakanlığı tarafından krala armağan edilmek üzere Kral Selam Marşı ile Libya Ulusal Marşı ‘nı bestelemiştir (bu marşlar hem bando, hem de senfoni orkestrasıyla çalınmak üzere düzenlenmiştir).Besteci 1969’da Libya Kültür Bakan­lığı tarafından Devlet Konservatuvarı’m kurmak üzere Libya’ya davet edilmiştir.

Başlıca Eserleri

Orkestra için: Türkü (1933); Türkü (1937); Fantezi (1938); İki Türkü (1940); Demet (orkestra süiti, 1944); Ozan Süiti (1944-1981; Senfoni No. 1 (1950); Prelüd (1952); Beş Halk Dan­sı (1953-1954); Senfoni No. 2 (1957); Fırat’ın Öyküsü (senfonik şiir, 1985). Oda orkestrası için: Telli ve Nefesli Sazlar Kuarteti, No. 1 (1942); Telli ve Nefesli Sazlar Kuarteti, No. 2 (1946); Nefesli Sazlar Kuarteti, No. 3 (1948); Telliler Kuarteti, No. 4 (1951); Flütlü Kuartet, No. 5 (1969); Küçük Orkest­ra Eseri (1967).

Solo ve orkestra için: Viyola Konçer­tosu (1943); Viyolonsel Konçertosu (1960); Harp ve Orkestra İçin Fante­zi (1978); Trompet Konçertosu (1979); Korno Konçertosu (1979).

Solo çalgı için: Piyano İçin Dört Par­ça (1934); İki Türkü (piyano düzenle­mesi, 1940).

Bando müziği: Büyük Bando İçin Mehmetçik Marşı (1955); Milli Türkü (1955); Libya Ulusal Marşı ve Kral Se­lam Marşı (1959); Kıbrıs Marşı (1965); Ürdün Ulusal Marşı’nın bando ve or­kestra düzenlemesi.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.