Korutürk Fahri

Fahri Korutürk Kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı cumhurbaşkanı (İstanbul, 1903-İstanbul, 1987). Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra, teğmen rütbesiyle Deniz Kuv­vetlerine katılan (1923) Fahri Korutürk, Deniz Astsubay Hazırlama Okulu’nda sınıf subaylığı ve Mate­matik öğretmenliği yaptı. Hamidiye ve Mecidiye kruvazörlerinde bölük komutanlığı, çeşitli denizaltı gemile­rinde güverte subaylığı ve ikinci ko­mutanlık gibi görevleri üstlendi. 1933’te Deniz Harp Akademisi’ni bi­tirip kurmay olduktan sonra […]