Fahri Korutürk Kimdir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı cumhurbaşkanı (İstanbul, 1903-İstanbul, 1987).

Deniz Harp Okulu’nu bitirdikten sonra, teğmen rütbesiyle Deniz Kuv­vetlerine katılan (1923) Fahri Korutürk, Deniz Astsubay Hazırlama Okulu’nda sınıf subaylığı ve Mate­matik öğretmenliği yaptı. Hamidiye ve Mecidiye kruvazörlerinde bölük komutanlığı, çeşitli denizaltı gemile­rinde güverte subaylığı ve ikinci ko­mutanlık gibi görevleri üstlendi. 1933’te Deniz Harp Akademisi’ni bi­tirip kurmay olduktan sonra Genel­kurmay İstihbarat Başkanlığı’nda ça­lıştı (1934). Roma deniz ataşe vekilli­ği (1935), ardından da Berlin ve Stockholm’de deniz ataşeliği görev­lerinde bulundu. 1936’da Montreux Boğazlar Konferansı’na askerî uz­man olarak katıldı. 1943’te denizaltı filotillası komodorluğu yaptı. 1944’te Deniz Harp Akademisi tabiye öğretmenliğine atandı; 1945’te de Deniz Harp Akademisi komutanlığı­na getirildi. 1950’de tuğamiralliğe, 1953’te tümamiralliğe yükseldi ve Harp Filosu komutanhğına getirildi. Daha sonra Deniz Eğitim komutanlı­ğı, Genelkurmay Haberalma başkan­lığı, Donanma komutanlığı görevlerinde bulundu. 1956’da koramiral oldu; aynı yıl Marmara ve Boğazlar Deniz Kolordu komutanlığına getirildi. 1957’de atandığı Deniz Kuvvetleri komutanlığı görevinde bulunurken 1959’da oramiralliğe yükseldi. 1960’ta emekliye ayrıldıktan sonra, Moskova büyükelçiliğine atandı; dört yıl sonra Madrid büyükelçiliği görevine geçti; 1965’te de bu görevinden ayrılarak yurda döndü. 1968’de dönemin cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından Cumhuriyet Senatosu kontenjan senatörlüğüne getirildi. Nisan 1973’te Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı cumhurbaşkanlığına seçildi. Yedi yıllık görev süresinin dolmasından sonra, Milli Güvenlik Konseyi’nin ülke yönetimine el koymasına kadar Cumhuriyet Senatosu üyeliğinde bulundu.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.