Köstebek

Köstebek Hakkında Bilgi

Böcekçiller (İnsectivora) takımından memeli hayvan. Bu takımın önemi, en eski biçimleriy­le, üç ayrı takımın hareket noktası ol­masından kaynaklanır: Söz konusu ta­kımlar şöyle sıralanabilir: 1. Uçan galeopithecusa indirgenmiş olan abalı memeliler (Dermoptera); 2. uçan memelile yani yarasaları içine alan yarasalar takımı (Chiroptera);3. en gelişmiş üyeleri insanımsılar olan primatlar. Böcekçiller arasında, köstebekler, kazıcı etkinlikleriyle yeraitı yuvalarında yaşamaya […]