Köstebek Hakkında Bilgi

Böcekçiller (İnsectivora) takımından memeli hayvan.

Bu takımın önemi, en eski biçimleriy­le, üç ayrı takımın hareket noktası ol­masından kaynaklanır: Söz konusu ta­kımlar şöyle sıralanabilir: 1. Uçan galeopithecusa indirgenmiş olan abalı memeliler (Dermoptera); 2. uçan memelile yani yarasaları içine alan yarasalar takımı (Chiroptera);3. en gelişmiş üyeleri insanımsılar olan primatlar. Böcekçiller arasında, köstebekler, kazıcı etkinlikleriyle yeraitı yuvalarında yaşamaya uyarlanmış çok özelleşmiş hayvanlardır. Ön üyeleri, evrim sırasında, enlemesine bir konum kazanmış ve aynı takımın kazıcı olmayan türlerinin ön ayaklarına göre o kadar önde yer almıştır ki, dirsekler kulak açıklığı düzeyinde bulunur. Bu ön üyeler, eller dışında, hemen hemen tümüyle derinin altına gömülmüştür.Eller geniş ve beş parmaklıdır. Burada dönerkemiğe özgü olarak biçiminde bir susamsı kemik seçilir. Köstebeklerin gözleri çok küçüktür ve aralarında görmek için ancak dar bir yarık bırakan kaim gözkapaklanyla örtülüdür. Bu nedenle, her ne ka­dar gözbebekleri az çok normal bir ya­pı gösterirse de, bazı köstebekler ger­çekte kördür.

Avrupa köstebeği (Talpa europaea), 15 sm boyunda uzun silindir biçimin­de bedeni, 3 sm kuyruğu olan, kadife gibi kısa ve sık tüylü, başı hemen he­men doğrudan gövdeye bağlanmış kü­çük bir hayvandır.Uzamış olan burun bölgesi, ucu toprağı kaldırmaya, delmeye yarayan ve çok nazik bir do­kunma organı oluşturan özel kemik­çiklerle donanmış, domuz burnuna benzer bir oluşumla son bulur. Gözü küçük ve körelmiştir (bazılarında de­riyle örtülüdür). Ama koklama ve işit­me organları (iç kulağı) çok gelişmiş­tir.Ön üyeleri kısa ve güçlüdür, iç bö­lümünü kesici hale getiren orak biçi­minde bir kemikle ve çok gelişmiş tır­naklara donanmış büyük bir elle son bulur.

El ayası,kazma işlemini kolaylaştıra­bilmek için dışa ve geriye dönüktür. Köstebek, yıl boyunca hareketlidir ve kış uykusuna yatmaz. Kışm, toprak al­tında daha derine iner. İlkbaharda, her zaman aynı amaca yönelik olan bir plana göre karmaşık bir dehlizler ağı oluşturur. Köstebek yuva ve sığı­nak olan merkezi bir odada son bulan

kalıcı geçitler ve av geçitleri olmak üzere iki çeşit dehliz kazar. Dehliz, aralıklı olarak kazılan toprağın atıldı­ğı bir tür hava deliğiyle dışarı açılır ve bu açıklıkların bulunduğu yerlerde köstebek toprağı denen küçük yığınlar oluşur. Köstebek yararlıdır, çünkü çok miktarda kurtçuk, böcek ve kurtu yok eder. Ama dehlizleri ekili alan­ları altüst eder.
Avrupa’da iki tür köstebek daha ya­şar: Talpa caeca, Avrupa köstebeği­ne çok yakındır; Akdeniz ülkelerindeki Talpa romana ’nınsa çok güçlü dişle­ri vardır. Yakın cinslerden Scalopus Kuzey Amerika’da, Mogura dajaponya’da yaşar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. köstebekler yer altında yaşayan hayvanlardın armut yemeyi meyve yemeyi çok severler eğer onların yuvalarına zarar verirsek hayvanlar zarar görür onların evine beton dökersek ölebilirler hayvanları hep korumalıyız onlar bizim dostumuz

  2. hayvanlar doğanın en iyi dostu bizimde dostumuz onlara zarar vermemeliyiz köstebekler ve yer altında yaşayan tüm hayvanlar zor şartlar altında yaşar ve biz onların yuvalarına zarar verirsek onlar bu durumdan ciddi zarar görür bu yüzden onları hep ve her zaman korumalıyız zarar vermemeliyiz ve bu kurum adıyla ilgili araştırma yapmalıyız hatta kulüp bile kurabiliriz onlar bizim dostumuz onları koruyalım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.