Koşu

Koşu Nedir?

Kurallara uygun, düz ya da engelli bir pistte veya uzunluğu önceden belir­lenmiş doğal bir arazide yapılan atle­tizm etkinliği. Koşular, yarışmalar (atlamalar, atma­lar) üe birlikte atletizmi oluşturur. Ko­şucuların, hem rakiplerini geçmek, hem de kendi fiziksel ve ruhsal şuur­larım geliştirerek daha önce elde et­tikleri dereceyi aşmak gibi iki değişik amaçlan vardır. Koşu, en eski çağlardan beri, özellik­le […]