Koşu Nedir?

Kurallara uygun, düz ya da engelli bir pistte veya uzunluğu önceden belir­lenmiş doğal bir arazide yapılan atle­tizm etkinliği.

Koşular, yarışmalar (atlamalar, atma­lar) üe birlikte atletizmi oluşturur. Ko­şucuların, hem rakiplerini geçmek, hem de kendi fiziksel ve ruhsal şuur­larım geliştirerek daha önce elde et­tikleri dereceyi aşmak gibi iki değişik amaçlan vardır.

Koşu, en eski çağlardan beri, özellik­le Akdeniz havzasının doğu kesimle­rinde yapüan sporlardan biridir. Es­ki Yunan’da, koşuya, beden güzelliği­nin korunmasına ve gençlerin asker­lik konusunda yetişmelerine katkıda bulunduğu ölçüde değer veriliyor­du.

Eskiden koşular iki dalda yapılırdı: Düz koşuda atletler , isteklerine göre bir, iki ya da yedi stadlık (1 stad = 177,40 m) mesafeyi ko­şarlardı; silahlı koşudaysa aynı atlet­ler, başlık, kalkan gibi klasik savun­ma süahlarıyla birlikte değişik mesa­feleri koşarlardı (eller bedene yapışık olarak koşmak gibi kısıtlayıcı kurallar, koşucuyu aynı zamanda savaşa hazırlıyordu).

Günümüzde koşu, kurallarında ve bi­çimlerinde önemli değişiklikler yapıl­masına karşın, aynı temel nitelikleri
korumuştur. Gerçekten de, çağdaş at­letizmin dalı olan koşular kendi içle­rinde ikiye bölünür: 100 m’den mara­tona kadar düz koşular; 110 m engel­liden engelli kır koşusuna kadar en­gelli koşular. Ayrıca her iki bölümde de sürat koşuları, orta mesafe koşu­lan ve uzun mesafe koşuları vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.