kovalent bağ

İyonik ve kovalent bağlı maddelere örnekler veriniz.

İyonik ve kovalent bağlı maddelere örnekler veriniz. İyonik bağlı maddeler İyonik bağ, iki atom arasında, zıt yüklülükten dolayı elektron alışverişi sonucu oluşan bağlardır. iyonik bağın oluşması ile ilgili açıklamlamalara bakabilirsiniz İyonik bağlı madde örnekleri NaF: Sodyum flor bileşiği NaCl: Sodyum klor bileşiği (tuz) NaBr: Sodyum bromide bileşiği NaI: Sodyum iyodür bileşiği KCl. Potasyum klor bileşiği KBr: […]

Modelde verilen madde iyonik bağla mı, kovalent bağla mı oluşmuştur Neden?

Yandaki modelde verilen madde iyonik bağla mı, kovalent bağla mı oluşmuştur? Neden Açıklayınız.   Resimdeki modelde gösterilen bileşik bir iyonik bağ ile oluşmuştur. Farklı atomlar kovalent bağ oluşturamamakta ancak iyonik bağ oluşturabilmektedirler. Resimde görülen modelde de 2 farklı renklerin temsil ettiği 2 farklı atomdan iyonik bağ ile oluşmuştur. Fen ve teknoloji 7. sınıf sayfa 149 bulalım […]

7. sınıf Fen ve Teknoloji 148. sayfa Bulalım Etkinliği Kovalent Bağ

1. Aşağıda kovalent bağ oluşturmuş iki azot atomunun kovalent bağla oluşturduğu azot molekülü (N2)nün modeli verilmiştir. Azot atomunun son katmanında kaç elektron bulunmaktadır? N atomları kaçar elektronu ortaklaşa kullanmaktadır? 2 azot atomu kovalent bağ ile molekül oluşturmuşlardır. N azot atomu son katmanında 5 elekton bulunmaktadır. Her atomdan 3’er adet elektronu ortaklaşa kullanarak toplam 6 elektronu […]

Kovalent Bağ Nedir? Nasıl Oluşur? Detaylı Örnekli

Kimyasal bağlardan 2. konu kovalent bağın nasıl oluştuğunu ve öz<elliklerinin bu konumuzda inceleyeceğiz Bir önceki konumuzda iyonik bağ incelemiştik. Kendi oyuncağı varken yanındaki arkadaşının oyuncağıyla da oynamak isteyen çocuklar ortaya çıkabilecek sorunu oyuncaklarını paylaşarak çözebilirler mi? Bunun için çocuklar bir arada mı, ayrı mı olmak zorundadırlar (Fotoğraf 4.2)? Resimdeki 2 çocuk oyuncaklarını ortaklaşa kullandıklarında oyuncakları […]