Koyunoğlu Arif Hikmet

Arif Hikmet Koyunoğlu Kimdir?

Türk mimarı (İstanbul, 1888 – İstan­bul, 1982). Sanata eğilimi, babasının Gebze’de kadılık yaparken tanıdığı Osman Hamdi Bey’in etkisiyle küçük yaşlar­da başlayan Arif Hikmet Koyunoğlu. Vefa İdadisi’nde okurken, özel resim dersleri aldığı hocasının önerisiyle mi­marlığı seçti. Daha sonra Sanayi Ne­fise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Aka­demisi) öğrenimini sürdürürken re­sim yaparak, fotoğraf çekerek, yazma baskısıyla uğraşarak yaşamım sür­dürdü. İstanbul […]