Arif Hikmet Koyunoğlu Kimdir?

Türk mimarı (İstanbul, 1888 – İstan­bul, 1982).

Sanata eğilimi, babasının Gebze’de kadılık yaparken tanıdığı Osman Hamdi Bey’in etkisiyle küçük yaşlar­da başlayan Arif Hikmet Koyunoğlu. Vefa İdadisi’nde okurken, özel resim dersleri aldığı hocasının önerisiyle mi­marlığı seçti. Daha sonra Sanayi Ne­fise Mektebi’nde (Güzel Sanatlar Aka­demisi) öğrenimini sürdürürken re­sim yaparak, fotoğraf çekerek, yazma baskısıyla uğraşarak yaşamım sür­dürdü. İstanbul Beyoğlu Sentantuan Kilisesi’nin yapımında hocası Guilio Mongeri’nin yardımcılığını yaptı ve ondan etkilendi. Sanayi Nefise Mektebi’ni bitirdikten sonra Birinci Dün­ya savaşı sırasında Kafkas cephesin­de dört yıl yedek subay olarak görev aldı; bu arada günümüzde yıkılmış olan Erzurum İttihat ve Terakki Ku­lübü binasını yaptı.
Savaş sonunda işgal altındaki İstan­bul’a döndüğünde, mimarlık yapabi­leceği bir ortam bulamadı ve yaşamı­nı tabelacılık, foto muhabirliği, fotoğ­rafçılıkla kazanmaya çalıştı. Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara’ya giden Arif Hikmet Koyunoğlu, Evkaf Vekâleti Heyeti Fenniyesi’nde çalıştı; yapı gereçlerinin sınırlı olduğu bu dönem­de mimarlık alanında çalışmalarını sürdüremeyince Akköprü yakınların­da biriket, karo mozaik ve künk yapı­mevi kurdu. 1925-1928’de Etnograf­ya Müzesi binasını yaptı.Milli Eğilim Bakanlığı olarak düşünülen, sonradan Gümrük ve Tekel Bakanlığı olan bina­yı da aynı dönemde gerçekleştirdi. Ama en önemli yapıtı, günümüzde Ankara Devlet Resim ve Heykel Mü­zesi olan eski Türk Ocağı binasıdır. Eski Türk mimarisinden esinlenerek modern üslupta yapılan bina, mimari konumu, tiyatrosu, taş işçiliği, beze­meleri, Türk odasıyla (süslemeleri Atatürk’ün önerisiyle eski Ankara ev­leri örnek alınarak gerçekleştirildi) dikkati çeker.

Koyunoğlu. Cumhuriyet’in ilk yılların­da Ankara’da birçok resmi ve özel binanın mimarlığını yaptı: Himaye Etfal (Çocuk Esirgeme Kurumu); ilk İş Bankası binaları olan, Evkaf Vekâleti’nin ısmarladığı evler; Celal Bayar evi; sonradan İsrail Elçiliği olan, eski milletvekillerinden Mithat Bey evi;vb. 1930’da Türk Hava Kurumu’nun aç­tığı uluslararası yarışmayı kazanarak Bursa’da bir tiyatro ve sinema binası yapan Koyunoğlu, 1935’ten sonra İs­tanbul’a yerleşti, mimarlığın yanı sı­ra sigorta eksperliği ve eski yapıt onarımı çalışmalarıyla uğraştı, çeşitli dergilerde mimarlık ve sanat konularında yazılar yayımladı.
Koyunoğlu’na, Atatürk’ün 100. doğum yılında, Devlet Sanat Armağanı verilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.