Kriminoloji

Kriminoloji Nedir? Yöntemleri Nelerdir?

Suçların nedenlerini araştıran ve suç işlemeye yatkın kişilere ya da suç iş­lemiş kişilere karşı uygulanacak ön­leyici ya da iyileştirici nitelikteki yön­temleri belirleyen bilim dalı. Auguste Contetan Cesare Lomboro’ya XVIII. yy’m sonuna kadar, suç olayı­nın yalnızca, değişmez sandan iki kav­rama dayandığı kabul edilmişti: Yasa­ları çiğnemenin tehlikesi; yasalara karşı gelen kişinin ahlak açısından suçluluğu. Bu bakış açısı […]