Kromatografi

Kromatografi Nedir?

Organik bileşikleri ayırma yöntemi. 1906’da Rus bitkibilimcisi Tsvet tara­fından bulunan kromatografi, başlan­gıçta renkli bitki pigmentlerinin ayrıl­masında kullanılmıştır. Ayrılacak maddelerden oluşan sıvı bir karışımın (hareketli evre) gözenekli bir madde­den (sabit evre) geçirilmesine daya­nan bu yönteme yüze soğurma kroma- tografisi adı verilir (Çiz. 1). Uzun sü­re kimyacılar tarafından bilinmeyen bu yöntem, 1931’de Kuhn ve Lederer tarafından izomerlerin […]