Kserkses I

Pers imparatoru Kserkses I Kimdir?

Pers imparatoru (İ.Ö. 519’a doğru- Sus, İ.Ö. 465). Dara I ile Atossa’nm (Büyük Keyhüsrev’in kızı) oğlu olan Kserkses I, ba­basının ölümü üstüne İ.Ö. 486’da tah­ta çıkınca ilk iş olarak Mısır ve Babil’ deki ayaklanmaları bastırdı, ardından Marathon yenilgisinin öcünü almak için Yunanlılara karşı hazırlıklara gi­rişti ve büyük bir ordu kurdu. Yapı­lan savaş planına göre Yunanistan’ı […]