Pers imparatoru Kserkses I Kimdir?

Pers imparatoru (İ.Ö. 519’a doğru- Sus, İ.Ö. 465).

Dara I ile Atossa’nm (Büyük Keyhüsrev’in kızı) oğlu olan Kserkses I, ba­basının ölümü üstüne İ.Ö. 486’da tah­ta çıkınca ilk iş olarak Mısır ve Babil’ deki ayaklanmaları bastırdı, ardından Marathon yenilgisinin öcünü almak için Yunanlılara karşı hazırlıklara gi­rişti ve büyük bir ordu kurdu. Yapı­lan savaş planına göre Yunanistan’ı hem karadan hem de denizden kuşat­mayı amaçlıyordu. Donanması kıyı bo­yunca ilerlerken, Çanakkale boğazın­da gemileri birbirine birleştirip bir köprü kurdu; böylece ordularını As­ya’dan Avrupa’ya geçirmeyi tasarlı­yordu. Ama fırtınanın patlak verme­si üstüne bu girişim sonuçsuz kaldı. Bunun üstüne İ.Ö. 480 ilkbaharında Sardes’ten hareket ederek Trakya ve Makedonya’da ilerledi; Aynaroz kıs­tağında bir kanal açtırdı. Thermopylai geçidinde bir süre için Leonidas tarafından durdurulan Kserkses I’in orduları, daha sonra ye­niden saldırıya geçerek Boiotia ve Attike’yi ele geçirdiler. Kserkses I Salamis boğazında İ.Ö. 20 Eylül 480’de Yunan donanmasına saldırdı, ama bozguna uğradı; bunun üstüne ordusunun komutasını Mardonios’a bırakarak Sardeis’e döndü. Persler İ.Ö. 479’da yeniden Yunanistan’a sal­dırı düzenlediler, ama Mardonios Plataia’da yenik düştü.
Kserkses I Yunanistan seferinin başa­rısızlıkla sonuçlanmasından sonra Babil’deki ayaklanmaları bastırdı, ardın­dan kendini Persepolis’te babasının başlatmış olduğusaraylarınyapımının tamamlanması işine adadı. Yaşamı­nın son yılları saray entrikaları için­de geçen Kserkses I, saray muhafız­larının iki başkanıf Artabanos ve Aspamithres) tarafından öldürüldü ve ye­rine oğlu Artakserkses geçti. Mezarı Persepolis’e beş kilometre uzaklıkta­ki Nakşi Rüstem’dedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.