Ku Klux Klan

Ku Klux Klan Hakkında Bilgi

A.B.D’nde gizli dernek. A.B.D. tarihinin Ayrılık Savaşı’m iz­leyen en karışık döneminde ortaya çı­kan Ku Klux Klan’m, bellibaşlı gös­tergeleri başkan Abraham Lincoln’ün 1865’te katli, Memphis ve New Orleans’ta zencilerin toplu olarak öldürül­meleri (1866) oldu. Devlet gücünün yönetim alanmda ol­duğu kadar hukuksal alanda da yeter­siz kalması, işlerliğinin bozulması ve güçlü bir beyaz azınlığın “kara tehlike”ye karşı, A.B.D’nin […]